Bladet

Der udgives et blad 3 gange om året.

Bladet indeholder altid gudstjenesteliste, møder, og andre praktiske oplysninger.

Derforuden indeholder bladet en eller flere artikler af kristelig, samfundsmæssig eller kulturel art.

 

Bladet udsendes til alle interesserede, uanset medlemskab af frimenigheden.

 

Er man interesseret i at få bladet tilsendt, sker henvendelsen til Ole Beck: ole@becks.dk

 

 

© Farsø-Trængstrup frimenighed 2017 Trængstrupvej 100, 9541 Suldrup