Dåb

Kommer hid kun med de Smaa,

Som ei Godt og Ondt forstå,

I hvis Mund ej findes Svig!

Just for dem er Himmerig.

Deres Sjæl er i Guds Haand,

De bedrøve ei Hans Aand!

 

Født af Kjødet er dog Kjød,

Frugt af Synd og Sæd til Død;

Fødsel kun af Vand og Aand

Løser Synds og Dødens Baand,

Kun i den oplukker sig

Døren til Guds himmerig!

 

Døbe kan paa egen Haand

Jordklimp ei med Vand og Aand.

Derfor kun i Jesu Navn

Tage vi de smaa i Favn,

Døbe paa og med Hans Ord!

Nyde hver, som det han troer!

 

Bærer da de Smaa til Ham,

Som borttog vor Synd og Skam,

Som har livet i sin Haand

Døber med den Hellig-Aand,

Har fra Døden dyrekjøbt

Hver som troer og bliver døbt!

Hvem tør dem i Veien staae!

Selv Han kalder ad de Smaa,

Aabner i sin Faders Navn

For de Smaa sin Frelser-Favn,

Lukker i sit Himmerig

For Enhver ei dem er lig!

 

Han, vor Moders Søn saa fiin,

Har kun Gud til Fader sin,

Har til Himlen Arve-Ret,

Deler med sin Moders Æt,

Skjænker Troen i sin Daab

Herlighedens store Haab!

 

Himmel! Luk da op din Favn

For de Smaa i Jesu Navn!

Due! dal til evig Trøst,

Med Gud Faders egen Røst;

Christus-Barnet, født i Dag!

Jeg i dig har velbehag.

 

Fader, Søn og Hellig-Aand!

Eet for os i Troens Baand!

Gak Du med de Smaa i Pagt

Imod Synds og Dødens Magt!

Sænk dem i dit Trilling-Navn!

Før dem frelst til Fredens Havn!

 

N.F.S.Grundtvig, 1836 og 1844

 

© Farsø-Trængstrup frimenighed 2017 Trængstrupvej 100, 9541 Suldrup