Kontakt

Frimenighedspræst:

Ole Beck

Trængstrupvej 99

9541 Suldrup

tlf. 9865 3230

ole@becks.dk

 

Formand: Fælleskredsen/Farsø

Per G. Pedersen

tlf. 9863 1258

bjergvang@get2net.dk

 

Næstformand:

Bent Jensen

tlf. 9862 1937 / 22991937

kjeldgaard@mail.tele.dk

 

Kasserer:

Birgit Skovmand
Støvring

tlf. 98371661/ 61281606
skovmand_lassen@mail.dk

 

Øvrig bestyrelse:

Birthe Asp, Haverslev

Jørgen Troelsen, Nørager

Lotte Sejr, Farsø

Vagner Andersen, Skalborg

 

Indbetaling:

 

Medlemsbidrag og Gaver indbetales til:

 

Sparekassen Himmerland

Reg. 9218 - konto-nr. 1760464275

 

Husk at påføre eget navn.

 

 

 

Graver:

 

Trængstrup kirke:

Arbejdet på kirkegården bliver nu udført ved frivillig arbejdskraft

evt. henvendelse vedr. gravsteder

kan ske til kasserer: Birgit Skovmand

Skatteregler for bidrag til velgørende institutioner m.m.

 

Vedr. bidrag til Trængstrup-Farsø Frimenigheder:

Det er nu institutionens opgave at indberette medlemmernes bidrag til skattemyndighederne.

Jeg skal derfor indberette alle medlemmer med beløb og personnr.

 

Det skulle så gerne af jeres årsopgørelse fremgå, at der er et fuldt fradrag på medlemsbidraget plottet ind.

 

Hvis det ikke er tilfældet, må I henvende jer til skattemyndighederne for at få beløbet rettet.

 

Det er reglerne efter §12 og §8, der er gældende.

 

Venlig hilsen,

kassereren, Birgit Sk.

© Farsø-Trængstrup frimenighed 2017 Trængstrupvej 100, 9541 Suldrup