Kontakt

Frimenighedspræst:

Ole Beck

Trængstrupvej 99

9541 Suldrup

tlf. 6133 2950

ole@becks.dk

 

Formand:

Per G. Pedersen

Havrevangen 15, 9640 Farsø

tlf. 9863 1258 / 6174 1179

bjergvang@get2net.dk

 

Næstformand:

Bent Jensen

Nyrupvej 8, 9600 Aars

tlf. 22991937

bent@ris25.dk

 

Kasserer:

Bente Høj Jensen


Nyrupvej 8, 9600 Aars


tlf. 2226 1937


bhj@aars.dk

 

Sekretær:


Birgit Skovmand Larsen


Vibevej 8 b, 9530 Støvring


Tlf. 9837 1601


skovmand_lassen@mail.dk

 

Øvrig bestyrelse:

Birthe Asp, Haverslev

Jørgen Troelsen, Nørager

Lotte Sejr, Farsø

Vagner Andersen, Skalborg

 

Indbetaling:

 

Medlemsbidrag og Gaver indbetales til:

 

Sparekassen Himmerland

Reg. 9218 - konto-nr. 1760464275

 

Husk at påføre eget navn.

 

 

 

Graver:

 

Trængstrup kirke:

Arbejdet på kirkegården bliver nu udført ved frivillig arbejdskraft.

evt. henvendelse vedr. gravsteder

kan ske til sekretær: Birgit Skovmand

Skatteregler for bidrag til velgørende institutioner m.m.

 

Vedr. bidrag til Trængstrup-Farsø Frimenigheder:

Det er nu institutionens opgave at indberette medlemmernes bidrag til skattemyndighederne.

Jeg skal derfor indberette alle medlemmer med beløb og personnr.

 

Det skulle så gerne af jeres årsopgørelse fremgå, at der er et fuldt fradrag på medlemsbidraget plottet ind.

 

Hvis det ikke er tilfældet, må I henvende jer til skattemyndighederne for at få beløbet rettet.

 

Det er reglerne efter §12 og §8, der er gældende.

 

Venlig hilsen,

Sekretær, Birgit Sk.

© Farsø-Trængstrup frimenighed 2017 Trængstrupvej 100, 9541 Suldrup