Præsten

 

Frimenighedspræst Ole Beck

 

Trængstrupvej 99

9541 Suldrup

tlf. 9865 3230

 

e-mail: ole@becks.dk

Ole Beck har haft præstestillingen siden 1984.

 

Han er præstesøn fra Thorsted i Vestjylland, f. 1950, og blev student fra Ribe Katedralskole i 1970. Mens han læste teologi i København boede han på Vartovkollegiet 1971 – 76 og havde tilknytning til Vartov Valgmenighed som kordegn 1974 – 84. Desuden sad han i Studenterkredsens bestyrelse 1973 – 75 som kasserer.

På baggrund af disse og øvrige grundtvigske forbindelser blev han opmærksom på præstestillingen i Trængstrup-kredsene.

 

Ole Beck har siden 1979 været gift med Eva Auken, f. 1951 i Aars, som er cand.mag i historie og idræt og siden 1985 lektor på Vesthimmerlands Gymnasium i Aars. Der er 4 børn i ægteskabet.

Eva spiller orgel. Så menigheden har både præst, organist og kirkesanger under samme tag, da Ole også fungerer som det sidste.

 

På baggrund af sammenhængen i den grundtvigske bevægelse, var Ole Beck medlem af bestyrelsen for Støvring Højskole i årene 1986 til 2008, - formand fra år 2000 til 2008

 

 

Link:


De Grundtvigske valg- og Frimenigheder: 

www.friegrundtvigske.dk

 

"Grundtvig"-nettet:

www.nfs-grundtvig.dk

 

© Farsø-Trængstrup frimenighed 2017 Trængstrupvej 100, 9541 Suldrup